Референтна листа

 • Централен регистар на РМ
 • Народна банка на Македонија
 • Агенција за вработување
 • Амбасада на Шведска
 • Амбасада на Русија
 • Италијанска амбасада
 • Министерство за одбрана
 • Царинска управа
 • ЕЛЕМ
 • ТТК банка
 • Поштенска банка
 • Водовод и канализација
 • Залог и обврзници
 • УНИЦЕФ
 • Министерство за труд и социјала
 • Министерство за финансии
 • Клиника за детски болести
 • ОБСЕ
 • Министерство за транспорт и врски
 • Евроинс Осигурување
 • Македонска радио телевизија
 • Македонски пошти
 • Македонија сообраќај
 • Македонски Телекомуникации
 • Жито Вардар-Велес
 • Клириншки интербанкански системи (КИБИС)
 • Централен депозитарза хартии од вредност (ЦДХВ)
 • Министерство за надворешни работи (МНР)
 • Државен завод за ревизија (ДЗР)
 • Македонски ревизорски центар (МРЦ)
 • Градежен факултет
 • Природно математицки факултет (ПМФ)
 • С.О.З.Р. на Влада на Р.М
 • ОКТА Рафинерија
 • Холдинг Комуна
 • М.В.Р
 • ЛУКОИЛ
 • Министерство за здравство
 • Агенција за катастар на недвижности
 • Министерство за одбрана
 • ЕВН Скопје
 • Ј.З.У. Клиника за кардиологија
 • Ј.З.У. Клиника за уво нос и грло
 • Детска градинка Срничка
 • Техногума
 • Државен архив на РМ
 • ЈСП
 • Фонд за здраствено осигрување
 • Македонска Академија на Науките и Уметностите (МАНУ)
 • Секретиат за европски прашања (СЕП)
 • Општина Аеродром
 • Фиолошки Факултет
 • Управа за хидрометреолошки работи (УХМЦР)
 • Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги
 • Македонска навигација (М-НАФ)
 • Агенција за класифицирани информаци